Review top 10 tính năng tuyệt vời của Windows Server 2012 R2

Tuy là Server 2012 R2 ra đời khá lâu nhưng mình cũng viết lại (xem tổng hợp và dịch lại) nhưng tính năng nổi bật nhất của sản phẩm này.
1 – Work Folders
2 – Desired State Configuration
3 – Storage Tiering
4 – Storage Pinning
5 – Write Back Cache
6 – Deduplication on running VMs
7 – Parallel rebuild
8 – Workplace Join
9 – Multitenant VPN gateway
10 – Windows Server Essentials role
Note: sẽ viết chi tiết giới thiệu từng tinh năng có kèm hình ảnh. :)
Còn Hyper-V trên Server 2012 R2 thì sao. Mời các bạn đón đọc bài Review ” Mười điểm tuyệt vời của Windows Server 2012 R2 Hyper-V” sau nhé.
1 – Work Folders
Work Folder gtowsng như Dropbox dành cho Servers. Đây là một role trên Server 2012 R2 hỗ trợ đồng bộ dữ liệu giữa Server và Windows 8.1, còn windows 7 và iPad thì sẽ được hỗ trợ trong thời gian sắp tới. Work Folder sẽ giữ file trên cả server và client, thực hiện đồng bộ dữ liệu bất cứ khi nào client có kết nối tới server.
Roles Work Folders trên server 2012 R2
Roles Work Folders trên Windows 8.1
2 – Desired State Configuration
Tính năng này dung để đảm bảo cấu hình trên các server là thống nhất. Nói cho đơn giản, bạn muốn các server được cấu hình luôn chạy với các thiết lập mà bạn đã chọn. Nếu có ai vô tình thay đổi các thiết lập này thì hoặc là DSC sẽ tự động sửa lỗi này hoặc là nó gửi cảnh báo tới administrator. Yêu cầu phải có Powershell 4.0 trên server.
3 – Storage Tiering
Đây có thể là các tính năng mới thú vị nhất trong Windows Server 2012 R2. Về bản chất, Storage Tiering là khả năng tự động di chuyển khối dữ liệu được lưu trữ giữa các lớp khác nhau của ổ đĩa (hay thiết bị lưu trữ), chẳng hạn như ổ SSD nhanh và ổ đĩa cứng chậm hơn. Nhiều hệ thống lưu trữ cao cấp đã có tiering tự động trong nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên bạn có thể làm điều đó ở mức hệ điều hành. Microsoft sử dụng một thuật toán nhiệt-bản đồ để xác định khối dữ liệu đang nhìn thấy những hoạt động nhất và tự động di chuyển các vùng “nóng nhất” cho các tier nhanh nhất. Bạn có thể điều chỉnh các thiết lập để  dữ liệu được di chuyển khi nào, vào thời điểm nào bằng cách sử dụng PowerShell.
4 – Storage Pinning
Liên quan đến Storage Tiering là khả năng ghim file đã chọn vào một lớp storage cụ thể. Pinning  đảm bảo cho các file của bạn hay sử dụng luôn nằm trên ổ lưu trữ có tốc độ nhanh nhất, chẳng hạn như ổ đĩa khởi động của một Virtual Desktop Infrastructure  sẽ không bao giờ được di chuyển đến lớp có ổ lưu trữ chậm hơn. Nếu không, các tập tin mà bạn luôn muốn tận dụng lợi thế của ổ SSD có thể được di chuyển đến tầng HDD sau một khoảng thời gian không hoạt động.