AWS

Hướng dẫn đăng ký thi chứng chỉ AWS

Bước 1: Login vào trang AWS Training

Truy cập vào trang https://www.aws.training/certification , Click Sign In


Chọn All Regions rồi Click Sign In


Nhập email/password hoặc chưa có thì đăng ký mới. Bước đăng ký mới này khá đơn giản.


Chọn Access Certification


Bước 3: Chọn Schedule New Exam sau khi đăng nhập.


Bước 4: Lựa chọn chứng chỉ thi phù hợp để lên lịch thi và lựa chọn đối tác tổ chức thi


Ở đây mình chọn một SysOps và thi với PSI


Bước 5: Chọn lịch thi

Click Schedule


Chọn Continue


Chọn Language, Country, City và Month sau đó click Search Exam Center


Chọn trung tâm thi, chọn ngày và chọn thời gian


Xác nhận lịch thi


Bước 6: Đóng tiền

Điền thông tin thẻ tín dụng hoặc voucher lúc bạn đăng ký học chính gốc được tặng là xong.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: