AWS Solutions Architect Associate (SAA-C01) – Study Group

Theo tin mới nhất, AWS Solutions Architect Associate (SAA-C01) sẽ được cho thi tới ngày 30 tháng 06, 2020. Anh chị em vẫn còn cơ hội để ôn thi và đạt chứng chỉ này. Bên cạnh đó môn thi SAA-C02 cũng đã có mặt vào ngày hôm nay (23 tháng 03, 2020). Anh chị em có thể đăng ký môn nào cũng được. Kết quả cùng đều là AWS Solutions Architect Associate nha.
Còn thời gian hết hạn chứng chỉ thì được tính từ ngày nhận bằng cho đến hết 3 năm sau.
Hiện tại mình đang tổ chức nhóm ôn tập AWS SAA-C01. Anh em nào muốn ôn thi, chia sẽ tài liệu, trả lời đáp án đúng sai, tại sao… thì PM mình nha. https://aws.amazon.com/certification/certified-solutions-architect-associate/

EN:

According to AWS latest news, AWS Solutions Architect Associate (SAA-C01) exam will be extent until June 30, 2020. You still have the opportunity to study and achieve this certificate. Besides, the SAA-C02 exam was also present today (March 23, 2020). You can register any subjects. The certificate is AWS Solutions Architect Associate.
The certificate expiration date is counted from the date of receiving the certificate until the end of 3 years later.
I am currently organizing the AWS SAA-C01 review group. Those who want to review the exam, share documents, answer right and wrong answers, why … then contact me via email: thaimct.diep@gmail.com


#AWS_SAA_C01 #AWS_Solutions_Architect