Hướng dẫn đăng ký thi AWS online (Video)

Video sau sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký học (FREE) các khóa trên AWS cũng như tập trung vô phần đăng ký thi online.

Xem video ở đây nha: